Bydgoszcz, Fordon, Osielsko

PROMOCJA NR 1

rabat w wysokości 50 zł za kontynuację zajęć

lub

PROMOCJA NR 2

dla drugiego dziecka zniżka 15%,

dla trzeciego dziecka zniżka 20%

lub

PROMOCJA NR 3

zniżka 150 zł na kolonie z Olimpia Travel

OPŁATA SEMESTRALNA:

Wtorek   – 714 zł

Czwartek –   756 zł

Sobota –   756 zł

PŁATNOŚĆ PROSZĘ DOKONYWAĆ:
– GOTÓWKĄ TRENEROWI
– NA KONTO W DWÓCH RATACH

I RATA 400ZŁ DO DRUGICH ZAJĘĆ

II RATA RESZTA KWOTY W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 26.11.2022

PROSZĘ W TYTULE PRZELEWU O PODANIE IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA,
DNIA TYGODNIA NA KTÓRĄ UCZĘSZCZA DZIECKO

Dane do przelewu:

Osielsko (wtorek), Fordon ul. Fieldorfa „Nila” 13 (sobota)
Olimpia

Nr konta: 67 1140 2004 0000 3402 7834 8124

Bartodzieje Neptun (czwartki)
Szkoła Pływania Olimpia

Nr konta: 68 1140 2004 0000 3702 7123 6986

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODROBIENIA NIEOBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH,
UPRZEDNIO ZGŁASZAJĄC TAKI FAKT TRENEROWI.
PODCZAS JEDNEGO SEMESTRU NIEOBECNOŚĆ MOŻNA ODROBIĆ 3-KROTNIE.

NA KONIEC ZAJĘĆ DZIECKO OTRZYMA

CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI PŁYWACKICH.

Telefon kontaktowy: 664 365 556