Bydgoszcz, Fordon, Osielsko

Osielsko (wtorek)

Bartodzieje Neptun (czwartki),

Fordon Aqua (soboty)

PROMOCJA NR 1

dla drugiego dziecka zniżka 10%,

dla trzeciego dziecka zniżka 15%

PROMOCJA NR 2

zniżka 150 zł na kolonie z Olimpia Travel

OPŁATA SEMESTRALNA:

Wtorek   – 699 zł

Czwartek –   699 zł

Soboty –   699 zł

PŁATNOŚĆ PROSZĘ DOKONYWAĆ:
– GOTÓWKĄ TRENEROWI
– NA KONTO W DWÓCH RATACH

I RATA 400ZŁ DO DRUGICH ZAJĘĆ

II RATA RESZTA KWOTY W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 31.03.2022

PROSZĘ W TYTULE PRZELEWU O PODANIE IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA,
DNIA TYGODNIA NA KTÓRĄ UCZĘSZCZA DZIECKO

Dane do przelewu:

SOBOTA Aqua Fordon

Nr konta: 68 1140 2004 0000 3702 7123 6986

 WTOREK Osielsko

CZWARTEK Neptun Bartodzieje

Nr konta: 67 1140 2004 0000 3402 7834 8124

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODROBIENIA NIEOBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH,
UPRZEDNIO ZGŁASZAJĄC TAKI FAKT TRENEROWI.
PODCZAS JEDNEGO SEMESTRU NIEOBECNOŚĆ MOŻNA ODROBIĆ 3-KROTNIE.

NA KONIEC ZAJĘĆ DZIECKO OTRZYMA

CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI PŁYWACKICH.

Telefon kontaktowy: 664 365 556