Bydgoszcz i Fordon

Osielsko (wtorek)

Bartodzieje Neptun (czwartki),

Fordon Aqua (soboty)

OPŁATA SEMESTRALNA:

Wtorek   – 595zł
Czwartek –   490zł
Soboty –   560zł

PŁATNOŚĆ PROSZĘ DOKONYWAĆ:
– GOTÓWKĄ TRENEROWI
– NA KONTO W DWÓCH RATACH

I RATA 400ZŁ DO DRUGICH ZAJĘĆ

II RATA RESZTA KWOTY W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 31.10.2021r

PROSZĘ W TYTULE PRZELEWU O PODANIE IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA,
DNIA TYGODNIA NA KTÓRĄ UCZĘSZCZA DZIECKO

Dane do przelewu:

SOBOTA Aqua Fordon

Nr konta: 68 1140 2004 0000 3702 7123 6986

 WTOREK Osielsko

CZWARTEK Neptun Bartodzieje

Nr konta: 67 1140 2004 0000 3402 7834 8124

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODROBIENIA NIEOBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH,
UPRZEDNIO ZGŁASZAJĄC TAKI FAKT TRENEROWI.
PODCZAS JEDNEGO SEMESTRU NIEOBECNOŚĆ MOŻNA ODROBIĆ 3-KROTNIE.

Telefon kontaktowy: 664 365 556