Chełmno

OPŁATA SEMESTRALNA

Poniedziałek – 666 zł

PROMOCJA NR 1

dla drugiego dziecka zniżka 10 %,
dla trzeciego 15 %

PROMOCJA NR 2

zniżka 150 zł na kolonie z Olimpia Travel

 

 

PŁATNOŚĆ PROSZĘ DOKONYWAĆ GOTÓWKĄ TRENEROWI LUB NA KONTO W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 15.11.2021r.

PŁATNOŚĆ PROSZĘ DOKONYWAĆ GOTÓWKĄ TRENEROWI LUB NA KONTO W DWÓCH RATACH

I RATA 400 zł DO DRUGICH ZAJĘĆ

II RATA RESZTA KWOTY W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 31.03.2022r.

PROSZĘ W TYTULE PRZELEWU O PODANIE IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA, DNIA TYGODNIA I GODZINY NA KTÓRĄ UCZĘSZCZA DZIECKO

Dane do przelewu:

OLIMPIA

Nr konta: 67 1140 2004 0000 3402 7834 8124

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODROBIENIA NIEOBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH, UPRZEDNIO ZGŁASZAJĄC TAKI FAKT TRENEROWI. PODCZAS JEDNEGO SEMESTRU NIEOBECNOŚĆ MOŻNA ODROBIĆ 3-KROTNIE.
NA KONIEC SEMESTRU KAŻDE DZIECKO OTRZYMA CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI PŁYWACKICH

Telefon kontaktowy: 664 365 556