SEMESTR WIOSENNY:

OPŁATA SEMESTRALNA

Poniedziałek – 592 zł

PROMOCJA NR 1

rabat w wysokości 50 zł za kontynuację zajęć

lub

PROMOCJA NR 2

dla drugiego dziecka zniżka 15 %,
dla trzeciego 20%

UWAGA! Promocja 1 i 2 nie łączą się!

PROMOCJA NR 3

zniżka 150 zł na kolonie z Olimpia Travel


PŁATNOŚĆ PROSZĘ DOKONYWAĆ GOTÓWKĄ TRENEROWI LUB NA KONTO W DWÓCH RATACH

I RATA 400 zł DO DRUGICH ZAJĘĆ

II RATA RESZTA KWOTY W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 31.03.2023r.

PROSZĘ W TYTULE PRZELEWU O PODANIE IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA, DNIA TYGODNIA I GODZINY NA KTÓRĄ UCZĘSZCZA DZIECKO

Dane do przelewu:

SZKOŁA PŁYWANIA  OLIMPIA

Nr konta: 68 1140 2004 0000 3702 7123 6986

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODROBIENIA NIEOBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH, UPRZEDNIO ZGŁASZAJĄC TAKI FAKT TRENEROWI. PODCZAS JEDNEGO SEMESTRU NIEOBECNOŚĆ MOŻNA ODROBIĆ 3-KROTNIE.
NA KONIEC SEMESTRU KAŻDE DZIECKO OTRZYMA CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI PŁYWACKICH
Telefon kontaktowy: 664 365 556