Park Wodny w Świeciu

OPŁATA SEMESTRALNA:

Poniedziałek – 699 zł

Wtorek – 699 zł

Środa – 739 zł

Czwartek – 699 zł

Piątek – 739 zł

Soboty – 699 zł

PROMOCJA NR 1  

rabat w wysokości 50zł za kontynuację zajęć
w II semestrze

PROMOCJA NR 2

dla drugiego dziecka zniżka 15%,

dla trzeciego dziecka zniżka 20%

UWAGA promocja nr 1 i nr 2 nie łączą się !

PROMOCJA NR 3

zniżka 150zł na kolonie z Olimpia Travel

PŁATNOŚĆ  PROSZĘ DOKONYWAĆ GOTÓWKĄ TRENEROWI LUB NA KONTO W DWÓCH RATACH

I RATA 400 ZŁ DO DRUGICH ZAJĘĆ II RATA RESZTA KWOTY W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 31.03.2022r.

PROSZĘ W TYTULE PRZELEWU O PODANIE IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA, DNIA TYGODNIA NA KTÓRĄ UCZĘSZCZA DZIECKO

Dane do przelewu:

Szkoła Pływania Olimpia

Nr konta: 68 1140 2004 0000 3702 7123 6986

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODROBIENIA NIEOBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH, UPRZEDNIO ZGŁASZAJĄC TAKI FAKT TRENEROWI. PODCZAS JEDNEGO SEMESTRU NIEOBECNOŚĆ MOŻNA ODROBIĆ 3-KROTNIE.

NA KONIEC SEMESTRU KAŻDE DZIECKO OTRZYMA CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI PŁYWACKICH