Semestr wiosenny:

OPŁATA SEMESTRALNA:

Poniedziałek – 688 zł
Wtorek – 688 zł
Środa – 730 zł
Czwartek – 688 zł
Piątek – 688 zł
Soboty – 688 zł*

*cena pomniejszona o odwołane zajęcia w związku z wyścigami smoczych łodzi w dn. 5.11.22.

PROMOCJA NR 1  

rabat w wysokości 50zł za kontynuację zajęć

PROMOCJA NR 2

dla drugiego dziecka zniżka 15%,

dla trzeciego dziecka zniżka 20%

UWAGA promocja nr 1 i nr 2 nie łączą się !

PROMOCJA NR 3

bon 150zł na obozy z Olimpia Travel


PŁATNOŚĆ  PROSZĘ DOKONYWAĆ GOTÓWKĄ TRENEROWI LUB NA KONTO W DWÓCH RATACH

I RATA 400 ZŁ DO DRUGICH ZAJĘĆ II RATA RESZTA KWOTY W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 31.03.2023r.

PROSZĘ W TYTULE PRZELEWU O PODANIE IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA, DNIA TYGODNIA NA KTÓRĄ UCZĘSZCZA DZIECKO

Dane do przelewu:

Szkoła Pływania Olimpia

Nr konta: 68 1140 2004 0000 3702 7123 6986

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODROBIENIA NIEOBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH, UPRZEDNIO ZGŁASZAJĄC TAKI FAKT TRENEROWI. PODCZAS JEDNEGO SEMESTRU NIEOBECNOŚĆ MOŻNA ODROBIĆ 3-KROTNIE.

NA KONIEC SEMESTRU KAŻDE DZIECKO OTRZYMA CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI PŁYWACKICH